ANEXE  

ANEXA 1:
Foto 1.
ANEXA 2:
Foto 2.
ANEXA 3:
Organizarea administratiei militare a Bucovinei (iulie 1941).
ANEXA 4:
Schema organizarii administrarii Basarabiei, Bucovinei si Transnistriei.
ANEXA 5:
Organizarea Serviciului pentru administrarea Basarabiei si a Bucovinei.
ANEXA 6:
Schema organizarii Guvernamantului Provinciei Bucovina, conform DecretuluiLege Pentru Organizarea Basarabiei si Bucovinei din 3 septembrie 1941.
ANEXA 7:
???????
ANEXA 8:
Lista indicand Consiliile, Comisiunile, etc., prezidate de catre Prefectul de judet.
ANEXELE 9-12:
Schema organizarii Politiei in Bucovina; Schema organizarii Inspectoratului de Jandarmi Cernauti; Tabel de dislocare a unitatilor de jandarmi in Bucovina, la 1 octombrie 1941; Schema organizarii Regimentului 3 Graniceri Paza din Bucovina.
ANEXA 13:
?????????
ANEXA 14:
Schema de organizare a Serviciului Special de Informatii (pe frontul de Est si in Provinciile eliberate).
ANEXELE 15-17:
Organizarea justitiei in Provincia Bucovina (1941); Organizarea Serviciului cadastral in Bucovina; Organizarea Serviciului de Pompieri in Bucovina (decembrie 1942).
ANEXELE 18-19:
Activitatea Politiei din Bucovina (februarie 1943); Activitatea Jandarmeriei din Bucovina (februarie 1943).
ANEXELE 20-23:
Tabel cu bastinasi plecati din Bucovina (1941); Tabel cu neamul bastinasilor plecati din Bucovina (1941); Tabele cu bunurile bastinasilor disparuti (1941).
ANEXELE 24-26:
Refugiati reintorsi dupa eliberarea Bucovinei (pana la 23 august 1941); Situatia proprietarilor evrei din nordul Bucovinei (1941); Populatia nordului Bucovinei dupa profesii, pe judete (1941).
ANEXELE 27-31:
Populatia pe etnii in mun. Cernauti (1941); Populatia de religie mozaica din nordul Bucovinei (1941); Proportia stiutorilor de carte (1941); Doportati si disparuti din nordul Bucovinei (1941).
ANEXELE 32-36:
Populatia Bucovinei dupa sexe, (1930; 1941); Populatia Bucovinei dupa locul nasterii, (1941); Populatia mun. Cernuti dupa locul nasterii, (1941); Varsta populatiei Provinciei Bucovina, (1941); Originea etnica a populatiei Provinciei Bucovina (1941).
ANEXA 37:
Tabel cu locuitorii Bucovinei pe nationalitati si judete la 15 decembrie 1941.
ANEXELE 38-39:
Tablou privind numarul populatiei din Basarabia si nordul Bucovinei inainte si dupa ocupatia sovietica din 1940/1941; Populatia Provinciei Bucovina in anul 1941.
ANEXA 40:
Tabel cu populatia Provinciei Bucovina pe judete si plasi (1 mai 1942).
ANEXELE 41-42:
Rezultatele inventarierii Intreprinderilor din nordul Bucovinei, (9 ianuarie 1942); Rezultatele inventarierii populatiei din nordul Bucovinei, (9 ianuarie 1942).
ANEXELE 43-44:
Rezultatele inventarierii bunurilor evreiesti din nordul Bucovinei, (9 ianuarie 1942); Rezultatele inventarierii averii repatriatilor germani din nordul Bucovinei, (9 ianuarie 1942).
ANEXELE 45-47:
Bunuri ramase de la repatriatii germani, (1941); Valoarea bunurilor germanilor repatriati (1941).
ANEXELE 48-51:
Rezultatele inventarierii bunurilor expropriate din nordul Bucovinei, (9 ianuarie 1942); Rezultatele inventarierii bunurilor atribuite din nordul Bucovinei (9 ianuarie 1942); Bunurile disponibile, provenite de la evrei, germani, etc.; Proprietatile statului aflate in patrimoniul Centrului National de Romanizare, (1 mai 1942).
ANEXELE 52-53:
Tablou privind intreprinderile intrate in patrimoniul Statului, (12 decembrie 1942); Tablou privind rentabilitatea intreprinderilor industriale intrate in patrimoniul Statului, (administrate de Directoratul Economiei Nationale, 1943).
ANEXELE 54-58:
Originea etnica a exproprierilor, (1941); Originea etnica a celor carora li s-au acordat bunuri, (1941); Animale expropriate si atribuite, (1941); Unelte si masini agricole expropriate si atribuite, (1941); Suprafete expropriate si atribuite, (1941).
ANEXELE 59-60:
Rezultatele inventarierii suprafetelor agricole si a inventarului agricol
(9 ianuarie 1942); Rezultatele inventarierii cladirilor din nordul Bucovinei (9 ianuarie 1942).

ANEXELE 61-63:
Tablou privind repartitia proprietatii agricole dupa intinderi, in ha (1 mai 1942); Tablou privind repartitia suprafetelor pe judete, in ha (1 mai 1942); Tablou privind repartitia suprafetelor pe nationalitati, in ha (1 mai 1942).
ANEXELE 64-67:
Populatia ocupata in exploatarea solului si raportul terenului agricol pe cap de locuitor agricol, (1942); Pretul unui hectar arat cu vitele si a unei zile de munca cu bratele in lunile octombrie 1940-1942; Pretul muncilor agricole in luna octombrie 1940, in lei; Pretul muncilor agricole in octombrie 1941 si aprilie 1942 in Bucovina, fara jud. Storojinet.
ANEXELE 68-69:
Tabel cu situatia insemantarilor in campania agricola de toamna a anului 1941, pe judete si culturi, (15.XI.1941); Tabel cu situatia din agricultura (prevederi-realizari) dupa campaniile de toamna 1941 si primavara 1942.
ANEXELE 70-73:
Distributia agricultorilor din judetele nordului Bucovinei in 1941, comparativ cu anul 1930; Intinderea si calitatea pasunilor, (1941); Statistica pasarilor din nordul Bucovinei, (1941); Statistica intreprinderilor din nordul Bucovinei, (1941).
ANEXELE 74-75:
Suprafete cultivate in anul 1942, comparativ cu cele din anul 1939, in provincia Bucovina; Suprafetele insamantate in Bucovina pana la 25 noiembrie 1942.
ANEXELE 76-78:
Realizarile din domeniul agricol si al gospodariei
in perioada 1941-1942, comparativ cu cele din 1920-1940,
in provincia Bucovina; Investitii facute in agricultura Bucovinei pana
la 1 decembrie 1942, exprimate in lei; Situatia exploatarilor forestiere gasita la 5 iulie 1941.

ANEXELE 79-81:
Situatia insamantarilor pe tara la 1 aprilie 1944,
comparativ cu cea de la 1 aprilie 1943 si suprafata totala insamantata in 1943; Situatia insamantarilor de toamna pe tara in 1943, comparativ cu anul 1942; Suprafata intinderilor arate in toamna anului 1943 si 1942, destinate insamantarilor de primavara, pe tara.

ANEXA 82:
Tabel cu situatia insemantarilor din toamna anului 1943, precum si a culturilor perene lasate pentru anul 1944.
ANEXELE 83-85:
Evolutia numarului intreprinderilor industriale in lunile octombrie-noiembrie 1941, in Bucovina; Evolutia numarului de intreprinderi industriale in perioada decembrie 1942-ianuarie 1943, in Bucovina; Situatia productiei intreprinderilor industriale mari, in perioada decembrie 1942-ianuarie 1943, in Bucovina.
ANEXELE 86-94:
Situatia productiei industriale din Bucovina in luna octombrie 1943, fata de luna august a aceluiasi an; Situatia materialelor din industria lemnului gasite
in fabrici si depozite la venirea autoritatilor romanesti (5 iulie 1941); Situatia exploatarilor miniere (ianuarie 1943); Cantitatea minereurilor extrase in ianuarie 1943; Tabelul marfurilor colectate de Consiliul de Patronaj in perioada septembrie 1941-15 ianuarie 1942, in Bucovina; Situatia industriei bucovinene de la eliberarea Provinciei si pana la mijlocul lunii octombrie 1942; Situatia industriei basarabene de la eliberare si pana la mijlocul lunii octombrie 1942; Situatia industriei transnistriene de la instaurarea administratiei romanesti si pana la mijlocul lunii
octombrie 1942; Situatia personalului medical in luna decembrie 1941, in Bucovina.

ANEXA 95:
Tabloul micilor industrii din Provincia Bucovina (ianuarie 1943).
ANEXELE 96-99:
Tabloul industriei taranesti din Bucovina in lunile decembrie 1942-ianuarie 1943; Situatia industriei taranesti la 30 iunie 1943; Cooperatia in Bucovina pana la 31 ianuarie 1943; Tabloul reprezentand stocurile de lemn evacuat in perioada (1 mai-23 iulie 1944).
ANEXELE 100-103:
Realizarile Directoratului Afacerilor Administrative
de la eliberarea Bucovinei si pana in anul 1942; Situatia acordarii creditelor in Bucovina; Schema de organizare a Inspectoratului P.T.T.
(Post, Telefon, Telegraf) din Bucovina; Organizarea C.F.R. (Cailor Ferate Romane) in Bucovina.

ANEXA 104:
Schema organizarii Societatii Distributia, societate anonima pentru produsele petroliere in Basarabia, Bucovina si Transnistria, 1941.
ANEXA 105:
?????????
ANEXELE 106-107:
Evolutia plasarilor de muncitori si alti salariati (1941); Evolutia salariilor muncitorilor (1941).
ANEXELE 108-111:
Situatia invatamantului primar din nordul Bucovinei in 1941, comparativ cu anul 1940; Tabloul frecventei elevilor in perioada 15 septembrie 1941-15 ianuarie 1942, in nordul Bucovinei; Tabloul numarului personalului din instructia P.P., Bucovina; Situatia scolilor secundare in 1941, comparativ cu anul 1940.
ANEXELE 112-113:
Schema reprezentand organizarea pregatirii premilitare in Bucovina (1941-1942); Schema orgasnizarii Cercului de Recrutare Bucovina (1941).
ANEXA 114:
Situatia numerica a sectelor religioase de pe teritoriul Provinciei Bucovina (23 iulie 1942).
ANEXELE 115-118:
Situatia realizarilor in domeniul sanitar obtinute in Bucovina de la dezrobire si pana la 20.XI.1942, comparativ cu perioada 1920-1940; Situatia bolilor si epidemiilor la sfarsitul anului 1942, comparativ cu iulie 1941, in Bucovina si Basarabia; Situatia campaniei sanitare din Bucovina de la eliberare si pana la 20.XI.1942, comparativ cu 1920-1940, lei; Situatia bunurilor evacuate dupa 1 aprilie 1944, lei.
ANEXA 119:
Tabela reprezentand rezultatul plebiscitului din 9-10 noiembrie 1941 din Bucovina si totalul pe tara.
ANEXA 120:

ANEXA 121:
?????????
ANEXA 122:
?????????
ANEXA 123:
?????????
124
?????????
125
?????????
ANEXA 126:
Schema organizatiei provinciale a ucrainenilor nationalisti (O.U.N.).
ANEXA 127:
Schema organizatiei feminine ucrainene.
128
?????????
ANEXA 129:
Schema de organizare a Cabinetului Civilo-Militar pentru administrarea Basarabiei, Bucovinei si Transnistriei dupa reorganizarea (1944).
ANEXELE 130-131:

ANEXELE 132-133:
Schema de organizare a Operatiunii 1111 b pentru unitatile din subordinele Directoratului Afacerilor Administrative; Schema de organizare Operatiunii 1111 b pe judete.
ANEXA 134
Tabel indicand zonele stabilite de catre Marele Stat Major al Armatei romane pentru evacuarea populatiei din Bucovina (11 martie 1944).
ANEXA 135
Tabel ce reprezinta localitatile de dislocare a institutiilor si intreprinderilor din Bucovina, in urma operatiunii de evacuare (1944).
ANEXELE 136-139:
Tabel reprezentand localitatile de dislocare a prefecturilor si a altor institutii
din Bucovina (1944); Tabel indicand localitatile in care se gaseau autoritatile administrative evacuate ale judetelor Bucovinei si judetele destinate pentru populatia evacuata din aceleasi judete (1944); Tabel reprezentand localitatile de dislocare a guvernamantului Provinciei Bucovina, pe directorate (1944); Tabel cu zonele de evacuare ale politiilor din Provincia Bucovina (1944).

ANEXA 140:
Situatia materialelor expediate din Bucovina ntre 31 ianuarie-20 aprilie 1944; Situatia bunurilor evacuate dupa 1 aprilie 1944 din Bucovina, Basarabia si Moldova; Situatia bunurilor evacuate din Bucovina dupa 1 aprilie 1944.
ANEXELE 141-143:
Tabel reprezentand localitatile de dislocare a prefecturilor si a altor institutii dupa evacuarea din 1944; Tabel indicand localitatile in care se gaseau autoritatile administrative evacuate ale judetelor Bucovinei si judetele de destinatie pentru populatia evacuata din aceleasi judete (1944); Tabel reprezentand localitatile de dislocare a Guvernamantului Provinciei Bucovina, pe directorate (1944); Tabel cu zonele de evacuare ale politiilor din Provincia Bucovina (1944); Situatia materialelor expediate din Bucovina intre (31 ianuarie-20 aprilie 1944); Situatia bunurilor evacuate dupa 1 aprilie 1944 din Bucovina, Basarabia si Moldova; Situatia bunurilor evacuate din Bucovina, dupa 1 aprilie 1944.
ANEXA 144
Situatia pagubelor produse de trupele germane in Bucovina, (14 iulie 1944).
ANEXA 145
Tablou privind "pagubele aduse de ocupantii germano-fascisti si complicii lor intreprinderilor de stat, cooperatiste si publice, institutiilor si organizatiilor, si colhozurilor", precum si "cetatenilor sovietici" in Bucovina (1941-1944),(estimari sovietice).


Hosted by uCoz