BIBLIOGRAFIE

 

 

I. DOCUMENTE PUBLICATE.

I. I.

1.     Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989. Ediţie îngrijită de dr. Gheorghe Buzatu şi Mircea Chiriţoiu. În II volume. Ed. „Paideia”, Colecţia „Documenta”, /Bucureşti/, /1998/.

2.     Mihai Antonescu, Doi ani de guvernare. 6 septembrie 1940-6 septembrie 1942, Bucureşti, 1943.

3.     Matatias Carp, Cartea Neagră. Suferinţele evreilor din România.1940-1944. Cu o prefaţă de dr. Al. Şafran, Şef Rabin al Cultului Mozaic din România. Ediţia a II-a (prima ediţie a apărut în 1946), în III volume, Ed. „Diogene”, /Bucureşti/, 1996, vol. II.

4.     Direcţia informaţii militare între ficţiune şi adevăr. Coordonator: colonel Ion Dohotaru ş.a., Bucureşti, 1994.

5.     Al. Duţu, L. Nicolescu, Al. Oşca, Ataşaţii militari transmit... (1938-1944). Ed. „Europa Nova”, Bucureşti, 2001.

6.     Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ, Moscova, 1944-1946. Documente din arhiva F.S.B. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Radu Ioanid, traducerea documentelor din limba rusă de Radu Părpăuţă, Ed. „POLIROM”, /Iaşi/, 2006.

7.     V. Mitrokhin, Ch. Andrew, Arhiva Mitrokhin. KGB în Europa şi în Vest. Traducere: Ion Aramă, Ed. „Orizonturi”, Ed. „Sirius”, /Bucureşti/, /2003/.

8.     Procesul Mareşalului Antonescu. Documente. Ediţie prefaţată şi îngrijită de M.-D. Ciucă. Cuvânt înainte de I.C. Drăgan. III vols. Ed. „Saeculum I.O.”, Ed. „Europa Nova”. Bucureşti, 1997; Vol. III (Ancheta Procesului), Ed. „Saeculum I.O.”. Bucureşti, 1998.

9.     Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. Vol. I: (septembrie-decembrie 1940); Vol. II: (ianuarie-martie 1941); Vol. III: (aprilie-iunie 1941); Vol. IV: (iulie-septembrie 1941); Vol. V: (octombrie 1941-ianuarie 1942). Ediţie de documente întocmită de M. D. Ciucă, A. Teodorescu, B. F. Popovici, M. Ignat, Bucureşti, 1997-2001.

10. Trei ani de guvernare. 6 septembrie 1940-6 septembrie 1943. Imprimeria naţională. Bucureşti, 1943.

11. Cr. Troncotă, A. Spânu, Documente S.S.I. privind spaţiul sovietic. 22 august 1939-23 august 1944. Colecţia „Documente”. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004.

12. Cr. Troncotă, A. Spânu, Fl. Pintilie, Documente S.S.I. despre poziţia şi activităţile politice din România. 6 Septembrie 1940-23 august 1944. Vol. I. Colecţia „Documente”. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005.

13. Trupele de securitate (1945-1989). Documente selectate de Florica Dobre, Florian Banu, Camelia Duica [et.al.]. Studiu introductiv de Florian Banu şi Liviu Ţaranu. Ed. „Nemira”, Bucureşti, 2004.

 

I. II.

1.     В. И. Пасат, Трудные страницы истории Молдовы. 1940-1950-е гг. Изд. „Терра-Terra”. Москва, 1994.

2.     Секреты Гитлера на столе у Сталина. Издательство объединенияМосгорархив”, Москва, 1995.

 

II. MEMORII.

II. I.

1.     Dumitru Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru 1917-1918. Întreprinderea editorial-poligrafică „Ştiinţa”, Chişinău, 1998.

2.     Eugen Cristescu, Organizarea şi activitatea Serviciului Special de Informaţii, în Cr. Troncotă, Eugen Cristescu. Asul serviciilor secrete româneşti. Memorii (1916-1944), mărturii, documente. Cu o prefaţă de dr. Dan Zamfirescu. Ed. „R.A.I. Bucureşti”, Ed. „Roza Vânturilor”, Bucureşti, f.a., p. 131-223.

3.     Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mareşalul Antonescu. (Calea României spre Statul satelit). Ediţie şi studiu introductiv de S. Neagoe. Ed. „Machiavelli”, Bucureşti, 1996.

4.     Ion Lissievici, Amintirile unui fost lucrător în Serviciul de Informaţii al statului, în Cr. Troncotă, Glorie şi tragedii. Momente din istoria Serviciilor de informaţii şi contrainformaţii române pe Frontul de Est (1941-1944). Ed. „Nemira”, /Bucureşti/, 2003.

5.     Constantin Pantazi, Cu Mareşalul până la moarte. Memorii. Ed. „Publiferom”, Bucureşti, 1999.

6.     Vasile Rudeanu, Memorii din timpuri de pace şi de război. 1884-1929. Studiu introductiv: Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu. Ed. „Cavallioti”, Bucureşti, /2005/.

7.     Nicolae D. Stănescu, Întâmplări şi oameni din Serviciul Secret. Cuvânt înainte, note şi selecţia textului Marian Ştefan şi Gheorghe Neacşu. Ed. enciclopedică, Bucureşti, 2002.

8.     Pavel Sudoplatov, A. Sudoplatov, J. L. Scheckter şi L. P. Scheckter, Misiuni speciale. Arhitectura terorii. Versiunea românească de A.I. Ionescu. Ed. „Elit Comentator”, f.l., f.a.

9.     Oliviu Verenca, Administraţia civilă română în Transnistria. Ed. „Universitas”, Chişinău, 1993.

 

II.II.

1.     Майкл Бабили, Дневник КГБ-иста. Роман в трёх частях. Части I и II. /Кишинэу/, /2005/.

2.     Гавриил Волков, Взгляд через десятилетия. Editor: S.I.S. al Republicii Moldova, Chişinău, /2006/.

3.     Илья Старинов, Записки диверсанта. АльманахВымпел”, Москва, 1997.

4.     Idem, Мины замедленного действия: размышления партизана-диверсанта. АльманахВымпел”, Москва, 1999.

5.     Idem, Солдат столетия. Теория и практика государственного переворота, Москва, 2002.

6.     Павел A. Судоплатов, Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы. Изд. „ОЛМА-ПРЕСС”, Москва, 1997.

7.     Idem, Разведка и Кремль”. Записки нежелательного свидетеля. Изд. „Гея”. Москва, 1997.

8.     Idem, Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год. Изд. „ОЛМА-ПРЕСС”, Москва, 2001.

 

III. DICŢIONARE, ENCICLOPEDII, BIBLIOGRAFII.

III.I.

1.     Gheorghe V. Andronachi, Albumul Basarabiei. În jurul marelui eveniment al Unirii. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Chişinău, 1933.

2.     Calendar Naţional 2006, Chişinău, 2006.

3.     Iu. Colesnic, Basarabia necunoscută. Vol. 6, Ed. „Museum”, /Chişinău/, /2005/.

4.     Idem, Chişinău. Enciclopedie. Chişinău, 1997.

5.     Idem, Generaţia Unirii. Fundaţia Culturală Română, Ed. „Museum”, /Chişinău/, /2004/.

6.     Idem, Sfatul Ţării. Enciclopedie. Chişinău, 1998.

7.     D.E.X., Dicţionarul Explicativ al limbii române. Ediţia a II-a, Ed., Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998.

8.     Al. Duţu, F. Dobre, L. Loghin, Armata Română în al doilea război mondial (1941-1945). Dicţionar enciclopedic. Ed. enciclopedică, Bucureşti, 1999.

9.     Figuri contemporane din Basarabia. Ed. „ARPID”, Chişinău, 1939.

10. P. Moraru, Basarabia, basarabenii şi serviciile secrete (1918-2005). Dicţionar alfabetic. Firma editorial-poligrafică „ELENA-V.I.” S.R.L., Chişinău, 2005.

11. M. Pelin, Un veac de spionaj, contraspionaj şi poliţie politică. Dicţionar alfabetic. Ed. „Elion”, Bucureşti, 2003.

 

III.II.

1.     К. А. Залесский, Кто был кто в Третьем Рейхе. Биографический энциклопедический словарь. Изд. „Астрель-АСТ”, Москва, 2003.

2.     Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945. Составители М. Л.Дударенко, Ю. Г.Перечнев, В. Т.Елисеев и др. Изд. „Воениздат”, Москва, 1985.

 

IV. LUCRĂRI ŞI STUDII.

IV. I. M O N O G R A F I I.

 IV. I. 1.

1.     Vl. Alexe, România secretă. Ed. „Elit”, f.l., /2004/.

2.     V. Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne. Volumul I. 1921-1944. (Colecţia Pro Memoria). Ed. Ministerului de Interne, f.l., f.a.

3.     T. Botnaru, A. Ganenco, Istoria Serviciilor Secrete. [Breviar]. Ed. „Museum”, Chişinău, 2004.

4.     H. Brestoiu, V. Bobocescu, Aspecte ale activităţii de informaţii şi contrainformaţii puse în slujba luptei seculare a poporului român pentru apărarea libertăţii, formarea statului naţional şi cucerirea independenţei de stat depline. Ministerul de Interne, Centrul de Informatică şi Documentare. Serviciul Editorial, Presă şi Propagandă în rândul populaţiei, /Bucureşti/, 1977.

5.     Idem, Momente din activitatea organelor de ordine, informaţii şi contrainformaţii româneşti în perioada 1878-1918. Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului, Centrul de Informatică şi Documentare. Serviciul Editorial şi Cinematografic, /Bucureşti/, 1979.

6.     H. Brestoiu, Memoria frontului secret. Tranşee ale luptei nevăzute în România în anii celui de-al doilea război mondial. Ed. „Globus”, Bucureşti, 1991.

7.     Idem, România şi marele bătălii ale frontului secret. Vol. I, Ed. „Viitorul Românesc”, Bucureşti, 1994.

8.     Gh. Buzatu, Războiul secret. Ed. „Junimea”, Iaşi, 1973.

9.     Idem, Din istoria secretă a celui de-al doilea Război Mondial. Vol. II. Ed. enciclopedică, Bucureşti, 1995.

10. Idem, Războiul mondial al spionilor. 1939-1989. Ed. „B.A.I.”, Iaşi, 1991.

11. Cartea Neagră a corupţiei. Legislatura 1998-2000. Lupta creştin-democraţilor pentru o guvernare cu mâinile curate. Partidul Popular Creştin Democrat. Chişinău, 2001.

12. M. Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002.

13. Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra Rusiei Sovietice. 22 iunie 1941-23 august 1944. Ed. „Carpaţi”, Traian Ionescu. Madrid, 1965.

14. M. Cojoc, M. Cojoc, Propagandă, contrapropagandă şi interesele străine la Dunăre şi Marea Neagră (1919-1939), http://www.unibuc.ro/ebooks/istorie.htm

15. Fl. Constantiniu, I. Şchipor, Trecerea Nistrului (1941). O decizie controversată. Ed. „Albatros”, Bucureşti, 1995.

16. Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu. Relaţiile germano-române (1938-1944). Ediţie îngrijită şi studiu bio-bibliografic de S. Neagoe. Ed. „Humanitas”, Bucureşti, 1994.

17. C. Hlihor, Din istoria Basarabiei şi a Nordului Bucovinei (1940-1947). Teză de doctorat. Conducător ştiinţific, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Bucureşti, 1994.

18. Gheorghe Petrescu, Florin Hodinauanu, Spionaj şi siguranţa de stat. Ed. „Luceafărul”, Zalău, 193?.

19. Zinovie Husărescu, Mişcarea subversivă în Basarabia. Atelierele Imprimeriei Statului, Chişinău, 1925. Republicată în Suferinţele Basarabiei şi răpirile ruseşti. Antologie. Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Fl. Rotaru. Ed. „Semne”, Bucureşti, 1996, p. 233-350.

20. I. Mamina, I. Scurtu, Guverne şi guvernanţi (1916-1938). Bucureşti, 1996.

21. V. Mitrokhin, Ch. Andrew, Arhiva Mitrokhin. KGB în Europa şi în Vest. Traducere: Ion Aramă, Ed. „Orizonturi”, Ed. „Sirius”, /Bucureşti/, /2003/.

22. A. Moraru, Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993), Ed. „Universul”, Chişinău, 1995.

23. P. Moraru, Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944). II vols. Vol. I – Administraţie. Economie. Societate, Chişinău, Ed. „Prut International”, 2004.

24. Idem, Informaţii militare pe frontul de est. Ed. Militară, Bucureşti, 2005.

25. Idem, Armata lui Stalin văzută de români. Ed. Militară, Bucureşti, 2006.

26. M. Munteanu, Al. Ionescu, Vl. Alexe, M. Ştefănescu, Dosare ultrasecrete. Vol. I. Antologie de Mihai Bărbulescu, Biblioteca „Ziua”, Ed. „Omega”, Bucureşti, 1999.

27. L. Ochea, Serviciul Special de Informaţii al României pe frontul de vest (1940-1944). Ed. „Tipart”, f.l., f.a.

28. Idem, Comunitatea de informaţii a României. Ed. „PACO”, Bucureşti, 2005.

29. V. Pasat, Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti. 1940-1950. Ed. „Rosspen”, Moscova, 2006.

30. M. Pelin, Culisele spionajului românesc. D.I.E.: 1955-1980. Ed. „Evenimentul Românesc”, Bucureşti, 1997.

31. A. Petrencu, Basarabia în al doilea război mondial. 1940-1944. Ed. „Lyceum”, Chişinău, 1997.

32. Fl. Pintilie, Serviciul Special de Informaţii din România (1939-1947). II vols. Ed. Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti, 2003.

33. L. Rotari, Mişcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2004

34. J. Rotaru, T. Oroian, V. Zodian, L. Moise, Hitler, Antonescu. Caucazul şi Crimeea. Sânge românesc şi german pe frontul de Est. Ed. „Paideia”, Bucureşti, 1999,

35. J. Rotaru., Mareşalul Antonescu la Odesa. Ed. „Paideia”, Bucureşti, 1999.

36. J. Rotaru, O. Burcin, Vl. Zodian, Mareşalul Ion Antonescu: am făcut „Război sfânt” împotriva bolşevismului. Campania anului 1941. Ed. „Cogito”, Oradea, 1994.

37. J. Rotaru, Al. Duţu, F. Dobre, Campania din Est în ordine de zi. Vol. I – În Basarabia şi în partea de nord a Bucovinei (22 iunie-26 iulie 1941), Ed. „Metropol”, Bucureşti, 1993.

38. I. Scurtu, C. Hlihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru. Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1992.

39. Idem, Complot împotriva României. 1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al doilea război mondial. Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1994.

40. R. Solovei, Activitatea Guvernământului Transnistria în domeniul social-economic şi cultural (19 august 1941-29 ianuarie 1944). Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe istorice. Chişinău, 1999.

41. D. Stancov, Acţiunea subversivă sovietică. Vol. I – Propaganda. Alarmismul. Defetismul. Constatări şi învăţăminte. Bucureşti, 1941.

42. D. D. Stoiculescu, Cercetarea. Tipografia Cavaleriei, Sibiu, 1939.

43. I. Şişcanu, Instaurarea şi consolidarea regimului totalitar bolşevic în R.S.S. Moldovenească (1940-1952). Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe istorice. Chişinău, 1997.

44. P. Ştefănescu, Istoria secretă a serviciilor secrete. Ed. „Alux”, Bucureşti, 1992.

45. Idem, Istoria serviciilor secrete româneşti. Ed. „Divers Pres”, Bucureşti, 1994.

46. Cr. Troncotă, Mihail Moruzov şi Serviciul Secret de informaţii al Armatei Române. Studii şi documente. Cuvânt înainte de Florin Constantiniu. Ed. Institutului Naţional de Informaţii, Bucureşti, 1996.

47. Idem, Istoria serviciilor secrete româneşti. De la Cuza la Ceauşescu. Ed. „Ion Cristoiu”, Bucureşti, 1999.

48. Idem, Eugen Cristescu. Asul serviciilor secrete româneşti. Memorii (1916-1944), mărturii, documente. Cu o prefaţă de dr. Dan Zamfirescu. Ed. „R.A.I. Bucureşti”, Ed. „Roza Vânturilor”, Bucureşti, f.a.

49. Idem, Glorie şi tragedii. Momente din istoria serviciilor de informaţii şi contrainformaţii române pe Frontul de Est (1941-1944). Ed. „Nemira”, /Bucureşti/, 2003.

50. Idem, Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi Securitate ale regimului comunist din România. Ed. „Elion”, Bucureşti, 2003.

51. Idem, Mihail Moruzov şi frontul secret. Ed. „Elion”, Bucureşti, 2004.

52. Idem, Omul de taină a Mareşalului. Ed. „Elion”, Bucureşti, 2005.

53. Idem, Torţionarii. Istoria instituţiei Securităţii regimului comunist din România (1948-1964). Ed. „Elion”, Bucureşti, 2006.

54. Dmitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie. Ed. „Orizonturi”, Ed. „Lider”, Bucureşti, f.a.,

 

IV. I. 2.

1.     К. Бартц, Трагедия Абвера. 1935-1944 гг. Изд. „Центрполиграф”, Москва, 2002.

2.     Иг. А. Валентэй, Тайны воздушной войны. Рассказы о приключениях летчиков при высадке шпионов в тылу неприятеля. Пер. с франц. Москва, 1924.

3.     А. М. Витолин, Румыния. Развед. отд. Штаба РККА., Москва, 1923.

4.     П. Г. Дидык, В тылу врага. Кишинев, 1960.

5.     К. А. Залесский, РСХА. Главное управление имперской безопастности. Изд. „ЯузаиЭксмо”, Москва, 2004.

6.     История Украинской ССР. В 10-и томах. Том 8-й – Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945). Киев, 1984.

7.     Г. Кодряну, Днестровский Разлом. Приднестровский кризис и рождение ПМР: роль и место спецслужб, http://www.olvia.idknet.com/razlom/razlom.htm

8.     А. Колпакиди, Д. Прохоров, Империя Г.Р.У. Очерки истории российской военной разведки. Книга вторая. Изд. „ОЛМА-ПРЕСС”, Москва, 2000.

9.     A. Колпакиди, Ликвидаторы К.Г.Б. Спецоперации советских спецслужб 1941-2004. Изд. „ЯузаиЭксмо”, Москва, 2004.

10. В. В. Коровин, История отечественных органов безопасности. Издательская группа НОРМА- ИНФРА o М, Москва, 1998.

11. И. Б. Линдер, Н. Н. Лбин, Загадка для Гиммлера. Офицеры Смерш в Абвере и СД. Изд. „РИПОЛ классик”, Москва, 2006.

12. О. Мозохин, Т. Гладков, Менжинскийинтелект с Лубянки. Изд. „ЯузаиЭксмо”, Москва, 2005.

13. Очерки истории российской внешней разведки. В 6-и томах. Изд. „Международные отношения”, Москва, 2006.

14. В. Пасат, Суровая правда истории. Депортации с территории Молдавской ССР 40-50 гг., Кишинэу, Изд. „Моментул”, 1998.

15. А. Ю. Попов, Диверсанты Сталина. Деятельность органов Госбезопасности СССР на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны. Изд. „ЯузаиЭксмо”, Москва, 2004.

16. Ф. O. Саусверд, Слоны и пешки. Страницы борьбы германских и советских спецслужб. Под редакцией А. Е. Тараса. Изд. „Харвест”, Минск, Изд. „АСТ”, Москва, 2000.

17. В. С. Христофоров, В. К. Виноградов, О. К. Матвеев, В. И. Лазарев, Н. Н. Лузан, В. Г. Макаров, Н. М. Перемышленникова, А. П. Черепков,Смерш”. Исторические очерки и архивные документы. Изд. Главархива Москвы, „Московские учебники и Картолитография”, Москва, 2003.

18. М. Тумшис, ВЧК. Война кланов. Лубянка без ретуши. Изд. „ЯузаиЭксмо”, Москва, 2004.

19. В. И. Царанов, Операция «Юг». (О судьбе зажиточного крестьянства Молдавии). Кишинёв, 1998.

20. С. Г. Чуев, Спецслужбы Третьего Рейха. В 2-х томах, Издательский ДомНева”, Санкт Петербург, 2003.

 

IV. I. 3.

1. Andrej Angrick, Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der suedlichen Teil Sowjetunions 1941-1943, Hamburg, 2003.

2. Viktor Suvorov, Inside soviet military intelligence. http://lib.ru/WSUWOROW/

3. Idem, Spetsnaz. http://lib.ru/WSUWOROW/

 

IV. II. S T U D I I.

IV. II. 1.

1.     M. Anton, Armata şi propaganda (22 iunie 1941-decembrie 1942). //Revista istorică, tom XIII, nr. 5-6, Bucureşti, 2002, p. 113-132.

2.     28 august 1944: Traian Borcescu în faţa mareşalului Antonescu. //Magazin istoric, Anul XXVII, Serie nouă, nr. 9 (318), septembrie 1993, p. 14-15.

3.     Fl. Banu, S.S.I. în vremuri de tranziţie. //Magazin istoric, anul XL, serie nouă, nr. 9 (474), septembrie 2006, p. 72-73.

4.     Gh. Barbă, S. Wolf, Ştefan Berechet – sa contribution au développement de l'étude des langues slaves en Roumanie. //Romanoslavica, nr. 34, 1996, p.37-54.

5.      Gh. Buzatu, România 1944: război, politică şi spionaj. //Destin românesc, Chişinău-Bucureşti, nr. 1, 1996, p. 108-120.

6.     M. D. Ciucă, Mai întâi la Moscova, apoi la Bucureşti, interogatoriile mareşalului Antonescu. //Magazin istoric, Anul XXXII, nr. 1 (370), ianuarie 1998, p. 12-15, 29.

7.     Fl. Constantiniu, Primele directive ale Cominternului date Partidului Comunist din România după 22 iunie 1941, în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu. Ed. „EMPRO”, Focşani, 1999, p. 713-717.

8.     M. Georgescu, În vizorul organelor de informaţii: Opoziţia, //Dosarele istoriei, Anul IV, nr. 7 (35), 1999, p. 40-46.

9.     Paul Goma, Săptămâna Roşie 28 Iunie-3 Iulie 1940 sau Basarabia şi Evreii. Martiriul Basarabiei şi al Bucovinei între 28 Iunie 1940 şi 22 Iunie 1941, //Suplimentul Aldine al ziarului România Libera, 28 iunie 2003.

10. D. Matei, Arhiva Mitrohin. //Magazin istoric, anul XXXIV, serie nouă, nr. 2 (407), februarie 2001, p. 79-80.

11. A. Moraru, Unele aspecte privind lupta serviciilor secrete ruseşti împotriva unirii Basarabiei cu România, în //Cugetul, Chişinău, martie 1998, p. 58-66.

12. P. Moraru, Exodul bucovinean şi basarabean. Evacuarea din anul 1944, //Destin Românesc, Chişinău-Bucureşti, Nr. 3/ 2002, Anul IX, Nr. 35, p. 96-117.

13. Idem, Regimul Antonescu. //Ţara, nr. 39 (646), 28 mai 1999, p. 4; nr. 41 (648), 4 iulie 1999, p. 4.

14. Idem, 1944: războiul de la Nistru şi populaţia locală. //Caiete de istorie, Anul III, nr. 3 (11), septembrie 2004, p. 12-22.

15. Idem, Din istoria activităţii organelor poliţieneşti în Basarabia în perioada anilor 1941-1944. //Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Ştiinţe socio-umanistice, recenzent: Anatol Petrencu, dr. hab. în istorie, prof. univ., [Chişinău], 2005, p. 527-544.

16. Idem, Informaţii militare pe frontul din est. //Lumea militară, Anul II, nr. 3 (4), /Bucureşti/, 2005, p. 52-53.

17. E. Preda, Cazul Maimuca, //Magazin istoric, anul XXV, serie nouă, nr. 1, ianuarie 1991, p. 40-44.

18. Al.-Alin Spânu, Comitagii. //Magazin istoric, anul XXXVIII, serie nouă, nr. 12 (453), decembrie 2004, p. 18-22.

19. I. Şişcanu, Instaurarea regimului sovietic în Basarabia, 1940, 1944-1945, în 6 martie 1945. Începuturile comunizării României. Ed. enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 190-198.

20. S. Tănase, Procesul din Dealul Spirei, //Magazin istoric, Anul XXXVII, serie nouă, nr. 10 (439), octombrie 2003, p. 5-8, 15.

21. Idem, Cristian Racovski, //Magazin istoric, Anul XXXVIII, serie nouă, nr. 4 (445), aprilie 2004, p. 5-10; nr. 5 (446), mai 2004, p. 67-72.

22. T. Tomozei, Sistemul organelor afacerilor interne în R.S.S. Moldovenească în primii ani de după război, în Analele ştiinţifice. Ediţia I. Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2000, p. 191-201.

23. Idem, Activitatea organelor afacerilor interne din R.S.S. Moldovenească în organizarea deportărilor. Operaţia „Sud” (6-9 iulie 1949), în Analele ştiinţifice. Ediţia I. Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2000, p. 203-214.

24. Cr. Troncotă, S.S.I. Abwehr. 1937-1940, //Magazin istoric, Anul XXVIII, serie nouă, nr. 7-9, iulie-septembrie 1994.

25. Idem, Arhiva S.S.I. – o perspectivă istorică, //Arhivele totalitarismului, Anul III, nr. 1, 1997, p. 202-205.

26. Idem, Politica de cadre în instituţia Securităţii regimului comunist din România (1948-1964), //Revista istorică, tom X, nr. 3-4, Bucureşti, 1999.

27. Idem, Activitatea informativă a S.S.I. pe Frontul de Est în perioada de campanie (iunie 1941-august 1944), în Omagiu istoricului Ioan Scurtu. Coordonator: Horia Dumitrescu, Ed. „D.M. Press”, Focşani, 2000, p. 475-524.

28. Idem, Atentate dejucate, //Dosarele istoriei, Anul V, nr. 9 (49), 2000, p. 51-53.

29. Idem, Radu Dinulescu. Amintiri de la Biroul II www.itcnet.ro/history/archive/mi2000/current7/mi24.htm

30. N. Videnie, Sub semnul controversei: începuturile Serviciului de Informaţii al Jandarmeriei, anii ‘30. //Dosarele istoriei, Bucureşti, An. X, nr. 4 (104), 2005, p. 23-30.

 

Hosted by uCoz