Leonid Abramovici Anulov – zis Moscovici, s-a născut la 28 iulie 1897 în Hânceşti, jud. Chişinău. De origine etnică evreiască. În anii 1916-1917 era soldat în Armata ţaristă. Aderând la mişcarea bolşevică, se încadrează într-o organizaţie clandestină din Basarabia. Din 1918 activează în Armata roşie a Muncitorilor şi Ţăranilor. În anul 1919 devine membru al Partidului Comunist al Rusiei şi al Partidului Comunist al Ucrainei. În acelaşi an, absolveşte cursurile de comandanţi de artilerie din Odessa. Este recrutat în cadrele O.G.P.U. şi trimis până în anul 1922, în deplasare de serviciu în străinătate. Până în 1923 deţine funcţia de ajutor al împuternicitului O.G.P.U. În 1924, absolveşte cursurile de spionaj din cadrul Direcţiei 4 şi pleacă, până în 1925, într-o altă deplasare de serviciu peste hotarele Uniunii Sovietice. Până în anul 1926 activează în cadrul aparatului central al Direcţiei de spionaj al Armatei roşii (RazveduprРазведывательное Управление), iar până în anul 1927, iarăşi pleacă peste hotare cu misiuni speciale. Revine în U.R.S.S. şi până în 1929 este şef de sector al Secţiei a II-a din Razvedupr. Concomitent, absolveşte cursurile de perfecţionare în activităţile de spionaj, după care, este trimis ca rezident al Razvedupr-ului în China. Din 1933 este audient al Academiei Militare de mecanizare şi motorizare I. V. Stalin, iar din februarie 1935, urmează cursurile de limbi străine. În ianuarie 1936 i se acordă gardul special de maior. În perioada anilor 1937-1938, este trimis ca rezident al Razvedupr-ului în Europa occidentală, activând în Franţa, Spania şi Elveţia. Este organizatorul renumitei organizaţii de spionaj Capela Roşie din Elveţia. În 1938 a fost rechemat în U.R.S.S., căzând victimă a represiunilor staliniste. Este arestat şi condamnat la 15 ani de detenţie, fiind internat într-un lagăr de muncă şi corecţie. Este eliberat în 1955 şi reabilitat.[1][1]. А. Колпакиди, Д. Прохоров, Империя Г.Р.У. Очерки истории российской военной разведки. Книга вторая. Изд. «ОЛМА-ПРЕСС», Москва, 2000, pp. 307-308.

Hosted by uCoz