Daniil CUŞNIR s-a născut la 14 februarie 1899, în com. Babceneţ, jud. Moghilev (Transnistria)[1] şi era domiciliat în Botoşani, str. Lahovari nr. 36.[2] A fost agent extern în S.S.I., iar din 1941 a fost trecut ca angajat civil în serviciul Centrului „H” al M.St.Major al Armatei române, unde era cunoscut sub numele conspirativ de Rotundu. A realizat diverse misiuni informative şi contrainformative pe frontul din răsărit, ordonate de Centrul „H”. S-a preocupat, împreună cu agentul Zaiţ (Anton Pavlicovschi), în special de compartimentul contrainformativ, făcând parte din Biroul 2 Contrainformaţii al Centrului „H”, condus de funcţionarul superior Izvoreanu (maiorul Theodor Botezatu).[3][1]. Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Chişinău (în continuare – A.N.R.M., Chşn.), Fond 2042, inv. 2, dosar 24, filele 12, 231.

[2]. Ibidem, fila 212.

[3]. Ibidem, Fond 706, inv. 2, dosar 10, filele 23-26.

Hosted by uCoz