Vasile DUMITRESCU Ц s-a născut la 25 decembrie 1916, la Galaţi. Fiul unui procuror militar, care în anii 30 a susţinut acuzarea în procesul lui Corneliu Zelea Codreanu. Absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti, în 1939. Cu câtva timp înainte de declanşarea ostilităţilor împotriva Uniunii Sovietice, a fost mobiнlizat în S.S.I., contribuind efectiv la anihilarea reţelei de spionaj pro-britanică a inginerului Valeriu (Rică) Georgescu, faptă pentru care a fost decorat. În campania din răsărit, a făcut parte din Eşalonul de front al S.S.I., organizând numeroase incursiuni informative în spatele liniilor inamice. La începutul anului 1944, era şef al reziнdenţei S.S.I. din Odessa şi, după evacuarea marelui oraş portuar, a revenit temporar în ţară. Pe fondul loviturii de stat de la 23 august 1944, convins că viitorul i-ar fi rezervat surprize dintre cele mai tulburi, a părăsit România împreună cu trupele Wehrmacht-ului. În iunie 1945, a fost internat de trupele americane de ocupaţie într-un lagăr din Regensburg, ca ofiţer de informaţii al unui stat inaнmic. A fost eliberat la 6 decembrie 1946. În noiembrie 1947, l-a cunoscut pe căнpitanul american Filimon, român de oriнgine, şeful filialei Counter Intelligence Corps din Augsburg. Colaborarea cu serнviciile speciale aliate l-a înscris pe V. Dumitrescu pe o altă orbită, scutinнdu-l de obligaţia de a fi un martor apatic al discordiilor interminabile din emigraнţia română. Din ianuarie 1956, a devenit referent pentru problemele de formare a cadrelor politice din Bundeswehr, poziţie în care s-a menţinut timp de un deceniu şi jumătate. În toate prelegerile sale, deosebit de apreciate în mediile militare vest-germane, s-a rezemat de experienţa acumulată în campania din răsărit. În 1960, Securitatea din România îl considera deosebit de periculos şi l-a înregistrat în evidenţele ei printre emigranţii români daнţi în urmărire generală. După ce l-a cunoscut pe Pamfil Şeicaru, a obţinut dreptul de a edita gazeta Curentul, care a reapărut la München, din 1978 până în 1992. Vasile Dumitrescu a decedat în decembrie 1992, în capitala Bavariei, oraşul München.[1][1]. M. Pelin, Un veac de spionaj, contraspionaj şi poliţie politică. Dicţionar alfabetic. Ed. ДElionФ, Bucureşti, 2003, p. 111.

Hosted by uCoz